Az Adattárról

A Romaköztér a Tom Lantos Intézet által létrehozott és működtetett felhasználó-barát térképes adatbázis, amely Magyarország közterületein állított roma reprezentációkat – roma vonatkozású emlékműveket, emlékoszlopokat, emléktáblákat, domborműveket, kopjafákat, középületeket, parkokat, köztéri festményeket, szobrokat, és közintézményeket – mutatja be.
Az adatbázisban többféle kategória és szempont alapján kereshetnek a felhasználók a reprezentációk közül.

Az adatbázis célja, hogy a roma reprezentációkat minél szélesebb körben megismerhetővé és hozzáférhetővé tegye, és ezzel hozzájáruljon a roma történelem és kultúra, illetve a romák a társadalom egészéhez való pozitív hozzájárulásának szélesebb körben való megismeréséhez.

Az adatbázis alapjául az intézet által indított, a TLI és az Idetartozunk Egyesület részvételével megvalósított, négy roma kutató által végzett országos feltáró kutatás szolgált.  

Vissza